Visma Stämpla gör det möjligt för anställda att registrera närvaro via webben. Kan användas i Visma Lön 300/600.

De anställda sköter själva rapporteringen.
Ansvarig på företaget attesterar.
Företaget får en komplett tidrapport direkt in i programmet.
Detta minskar risken för fel och kvalitetssäkrar löneprocessen.
Visma Stämpla kan nås överallt.


Pris 22:- per medarbetare och kalendermånad
Funktioner:
 • IN och UT knappar för att registrera närvaro
 • Förtroendetid-  med möjlighet att endast rapportera frånvaro
 • Arbetsschema/Säsongsarbetsschema
 • Klarmarkering och attestering
 • Information om saldo för semester, flex och komptid
 • Registrera frånvaro i perioder
 • Beräkning av Ob*/övertids ersättning för kollektivavtal:
  o Detaljhandeln
  o Teknikavtalet
  o IF Metall
  o Hotell och Restaurang
 • Beräkning av övertid för tjänstemän
 • Personalliggare

* Hanterar inte dygnsövergång