Några exempel på program från Visma Spcs

Visma Administration

 

Visma Lön

 

Visma Administration är Sveriges mest sålda ekonomiprogram för mindre företag. Det finns i flera olika varianter Alla företag behöver ett löneprogram. Programmet finns i tre varianter och fungerar för både tjänstemän och kollektivanställda
Visma Stämpla Visma Resa & Utlägg
Registrera arbetad tid via webben
Visma Stämpla är en inbyggd internetfunktion i Visma Lön 300 och 600
Registrera resor och utlägg via webben
Visma Stämpla är en inbyggd internetfunktion i Visma Lön 300 och 600